Timeline Audit Mutu Internal 2023

KegiatanWaktuSasaran
Refreshment Auditor7 sd 8 Oktober 2023LPM dan Auditor Internal AMI IAIN Palopo
Penyusunan Kertas Kerja AMI 20239 sd 12 Oktoebr 2023LPM 
Penyamaan Persepsi Auditor13 Oktober 2023LPM dan Auditor Internal AMI IAIN Palopo
Pengisian Kertas Kerja oleh Auditee16 sd 19 Oktober 2023UPM, GKM, Lembaga, dan Unit
Assessment Lapangan AMI IAIN Palopo23 sd 27 Oktober 2023Tim Auditor dan Auditee
Penyusunan dan konfirmasi temuan ke Auditee30 sd 31 Oktober 2023Tim Auditor dan Auditee
Penyerahan laporan AMI 2023 yang telah disahkan oleh Ketua Auditor kepada LPM1 November 2023Tim Auditor
Tabulasi laporan AMI 2023 untuk dilaporkan kepada Rektor2 sd 3 November 2023LPM 
Penyampaian Laporan AMI 2023 kepada Rektor6 November 2023LPM 
Back